אזור מנהלי קבוצות הליכה

אזור מנהלי קבוצות הליכה

מערכות

מערכת לקביעת אימונים

מערכת לניהול מתעניינים

מערכת לניהול חשבונות

כלי עזר

הכשרת מדריכי קבוצות

הצהרת בריאות להורדה